เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการค้าสำคัญอย่างไรกับธุรกิจค้าออนไลน์
Date : 17/12/2020
เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ไม่สามารถระบุตัวตนและยืนยันว่าร้านค้านั้นมีอยู่จริงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งลูกค้ายังไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าได้ด้วยตนเอง

            เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ไม่สามารถระบุตัวตนและยืนยันว่าร้านค้านั้นมีอยู่จริงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งลูกค้ายังไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าได้ด้วยตนเอง การซื้อขายสินค้าออนไลน์จึงอาจมีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ได้รับสินค้าและอาจถูกหลอกลวงได้ ดังนั้นการที่ธุรกิจออนไลน์จดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ธุรกิจได้รับเครื่องหมาย DBD Registered หรือ DBD Verified นอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันตัวตนแล้วยังทำให้ธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

            เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับหลังจากที่ธุรกิจได้ทำการยื่นจดเบียนการค้ากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกเครื่องหมายนี้ว่า DBD Registered โดยสามารถขอรับเครื่องหมายนี้ เพื่อติดตั้งที่ร้านค้าออนไลน์ได้ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ประกอบไปด้วย สำเนาแบบ พ.ค. 0403 และสำเนาแนบแบบ ท.พ. (ที่ใช้เมื่อยื่นจดทะเบียนการค้า) และสถานที่ในการขอเครื่องหมายสามารถขอผ่านออนไลน์ได้ที่ www.trustmarkthai.com หรือจะเดินทางไปขอด้วยตนเองที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  

            ส่วนเครื่องหมาย DBD Verified หรือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภค สำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องหมาย DBD Verified สามารถขอเครื่องหมายผ่านทางออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่การขอเครื่องหมายนี้ธุรกิจจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดไว้

ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากเครื่องหมาย ดังนี้

  • ได้รับความน่าเชื่อถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า/บริการ
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพ
  • ได้รับประโยชน์ทางการตลาด, การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.