ยืนยัน ครม. เห็นชอบลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมเหลือเพียง 2%
Date : 18/12/2020
หลังจากมีการแชร์ข่าวว่า จะมีการลดหย่อนภาษีเงินสมทบประกันสังคมเหลือเพียง 2% เป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึง

      หลังจากมีการแชร์ข่าวว่า จะมีการลดหย่อนภาษีเงินสมทบประกันสังคมเหลือเพียง 2% เป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านเว็บไซต์ Anti-Face News Center Thailand แล้วว่าเป็นความจริงที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม

       นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผู้ทำบัญชีควรทราบ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนและการออกเงินสมทบของนายจ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดการลดหย่อนประกันสังคม ดังต่อไปนี้

  • ลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือเพียงฝั่งละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน
  • ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิมเดือนละ 432 บาท

ระยะเวลาเริ่มลดหย่อนสมทบประกันสังคมเหลือเพียง 2%

       เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นเดือนกันยายน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี 63

       การลดหย่อนเงินสมทบในครั้งนี้ ทางด้านกระทรวงแรงงานได้เร่งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ “การลดภาระให้กับผู้ประกันตน” ซึ่งในปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 12.79 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้างจำนวน 4.87 แสนราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท

       ซึ่งการลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังนำไปสู่การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4 หมื่นล้านบาท หากคิดเป็นตัวเงินที่จะช่วยประหยัดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,022 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประหยัดเฉลี่ย 1,008 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนี้

 

วันที่ 2020-09-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.