รู้หรือไม่! ใช้บัตรเดบิต (Debit Card) ชำระเงินสามารถลุ้นรางวัลได้
Date : 23/12/2020
การชำระเงินด้วยบัตรเดบิต เป็นการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment คือแผนที่ต้องการให้หน่วยงาน บริษัทและประชาชนทั่วไป
            การชำระเงินด้วยบัตรเดบิต เป็นการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment คือแผนที่ต้องการให้หน่วยงาน บริษัทและประชาชนทั่วไปใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน

            บัตรเดบิตที่กล่าวถึง คือบัตรที่ได้ทำการผูกไว้กับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือบัตร เพื่อใช้ทำการฝาก ถอน โอนและจ่ายผ่านตู้ ATM ที่มีอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ได้อย่างสะดวก รัฐบาลจึงมีโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยโครงการนี้มีชื่อว่า ‘โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต’ สามารถร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้บ้าง ?

          คือ ผู้ที่ใช้บัตรเดบิต ที่เป็นบุคคลธรรมดาใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารของไทย  และร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC ต้องเป็นร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งที่จด VAT และไม่ได้จด VAT

รายละเอียดรางวัลในโครงการสำหรับผู้ใช้บัตร และร้านค้า

            ภายในระยะเวลา 12 เดือนของโครงการ จะมีการจับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง โดยสำหรับผู้ใช้บัตร รางวัลมีมูลค่าสูงสุดถึง 1 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ 100,000 ไปจนถึง 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001 มีเงินรางวัลรวม 67,200,000 บาท และสำหรับร้านค้า รางวัลมีมูลค่าสูงสุดถึง 1 แสนบาท และรางวัลย่อยอีกรางวัลละ 3 หมื่นบาทอีกหลายรางวัล มีเงินรางวัลรวม 16,800,000 บาท โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 16 ของเดือนทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th และผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะมีธนาคารติดต่อกลับหาผู้โชคดีในแต่ละเดือน เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ผู้ที่โอนเงินให้ผู้ได้รางวัลจะเป็นสำนักปลัดกระทรวงการคลังเท่านั้น  กรณีติดต่อลูกค้าไม่ได้ ทางสำนึกปลัดกระทรวงการคลังจะทำการเก็บรางวัลดังกล่าวนั้นไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศ นอกจากนี้การรับรางวัลจะมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mof.go.th/home/eco/120560_1.pdf

อ้างอิง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing

 
วันที่ 2018-02-13
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy