สำนักงานบัญชียังจำเป็นอยู่หรือไม่ หากมีโปรแกรมบัญชีแล้ว
Date : 24/12/2020
สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักบัญชีในยุคนี้ต้องปรับตัว ไม่ใช่ความยุ่งยากของเอกสารหรือข้อกฎหมายแต่เป็นการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้กับนักบัญชีได้
            สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักบัญชีในยุคนี้ต้องปรับตัว ไม่ใช่ความยุ่งยากของเอกสารหรือข้อกฎหมายแต่เป็นการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้กับนักบัญชีได้ ทั้งการทำบัญชีรายเดือน การทำงบการเงิน หรือแม้แต่การทำภาษี เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทำให้การดำเนินงานของนักบัญชีง่ายยิ่งขึ้น ด้วยระบบบัญชีสมัยใหม่หรือที่เรียกกันว่า “โปรแกรมบัญชี”

            โดยโปรแกรมบัญชีเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้นักบัญชีและสำนักบัญชีหลาย ๆ บริษัทกำลังกังวลว่าในอนาคตมันจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานด้านบัญชี อีกทั้งยังเข้ามาเปลี่ยนทักษะในการทำงานด้านบัญชีอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักบัญชีอย่างพึ่งกังวลไป เพราะโปรแกรมหรือระบบบัญชีจะเข้ามาช่วยการบันทึกข้อมูลและรายการข้อมูลเท่านั้น ยังมีอีกหลาย ๆ อย่างที่โปรแกรมบัญชีทำไม่ได้ อาทิเช่น ทักษะเฉพาะทางด้านบัญชี, การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี, ข้อกำหนดทางภาษี, ความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น

            ดังนั้นแม้ว่าเราจะมีโปรแกรมบัญชีไว้ใช้ในบริษัทแล้ว แต่บริษัทก็ยังต้องพึ่งสำนักบัญชีอยู่ดี เพราะบริษัทที่ไม่มีนักบัญชีจะต้องมีที่ปรึกษาด้านบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองว่าข้อมูลที่ได้รายงานออกมานั้นเป็นความจริง ไม่มีการบิดเบือนใด ๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บริษัทต้องกังวลเวลาถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มหากข้อมูลไม่มีความถูกต้อง

            หากคุณมีโปรแกรมบัญชีแล้ว อย่าลืมจ้างสำนักบัญชีเพื่อรับรองและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางบัญชีด้วย สำนักงานบัญชีคุณภาพอย่าง บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy