คำแนะนำทำบัญชีแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ
Date : 25/12/2020
 การทำบัญชีให้ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่นักทำบัญชีทุกบริษัทต้องตระหนักถึงเสมอ เพราะการทำบัญชีที่ถูกต้องก็มีผลต่อความสำเร็จของบริษัทเช่นเดียวกัน
       การทำบัญชีให้ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่นักทำบัญชีทุกบริษัทต้องตระหนักถึงเสมอ เพราะการทำบัญชีที่ถูกต้องก็มีผลต่อความสำเร็จของบริษัทเช่นเดียวกัน

       “สุริยะ ธีรวัฒนสาร” นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยการทำบัญชี ดังนี้ ช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมองให้ไกล ควรคิดไว้ก่อนเลยว่า ธุรกิจของเราจะเติบโตและมีระบบ ซึ่งผู้ประกอบการต้องฝึกฝนลงบัญชี และจัดโครงสร้างบัญชีเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งธุรกิจ

        มีการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีระบบ, ฝึกการออกใบกำกับภาษี ออกเช็ค และบันทึกทุกรายการ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย แน่นอนการเริ่มต้นแบบนี้ แรกๆ อาจจะยุ่งยากมาก เพราะไม่คุ้นไม่ชิน แต่เมื่อทำไปสักพัก และมีวินัยในตัวเอง ระบบและวิธีการเหล่านี้จะค่อยๆ ขยายไปตามเนื้องานของธุรกิจแต่ละกลุ่ม แต่ละกิจกรรมถ้าบริษัทโตขึ้น ทุกอย่างก็โตตามระบบ และการลงรายการไว้จะช่วยลดการผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง ควรเลิกระบบกงสี เพราะวิธีนี้จะทำให้เห็นข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ เริ่มแรกผู้ประกอบการก็ตั้งเงินเดือนไว้ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าธุรกิจเติบโตค่อยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีเหล่านี้จะช่วยแยกให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของบริษัท นอกจากนี้ผู้ประกิบการควรวางแผนเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจด้วย ถ้าเพิ่มเริ่มต้น ควรเลือกระดับทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล เพราะภาษีสำหรับธุรกิจ SME กับบริษัททั่งไปจะมีอัตราที่แตกต่างกัน

 

วันที่ 2019-10-01
บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.