กรมสรรพากร เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปราบธุรกิจออนไลน์หลบภาษี
Date : 21/01/2021
กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

      กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยความสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้มุ่งไปที่การรองรับระบบภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสังคมไร้เงินสด ซึ่งมีข้อความหลัก ๆ ดังต่อไปนี้  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ทำหน้าที่รายงานข้อมูลของบุคคลที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษของปีที่ผ่านมาให้กับกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลได้แก่

  • สถาบันการเงินตามกฎหมายหรือธนาคาร
  • สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของรัฐ
  • ผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

      โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวไปจะต้องรายงานและรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำธุรกรรมพิเศษในปีที่ผ่านมาให้กรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งธุรกรรมพิเศษที่ว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • บุคคลที่ทำการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
  • บุคคลที่ทำการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 200 ครั้ง และมียอดรวมของการฝากและรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

      อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านทาง QR Code หรือการรับโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลเหล่านี้จะทำค้าบนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่นร้านค้าใน Instagram ที่มียอดต่ออาทิตย์หลายร้อยหลายดังนั้น การรับโอนเงินทุก ๆ วันมากกว่า 8-9 ครั้งก็อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกรรมพิเศษได้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขประมวลรัษฎากรฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร : www.rd.go.th

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.