เที่ยวเมืองไทย เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
Date : 21/01/2021
สำหรับวันหยุดยาวที่จะถึงและสำหรับใครที่กำลังหาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดของตนเอง สามารถเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง

           แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีมากมายเรียกได้ว่ามีอยู่ทั่วทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชน และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังหันมาให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน อย่างการแต่งกายด้วยชุดไทยที่กำลังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่สนับสนุนแค่หัวเมืองหลัก ๆ เท่านั้นแต่ได้ให้ความสำคัญกับเมืองรอง เพื่อเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

            สำหรับวันหยุดยาวที่จะถึงและสำหรับใครที่กำลังหาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดของตนเอง สามารถเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง เพื่อรับสิทธิทางภาษีในการนำไปลดหย่อนภาษีในปีหน้าได้ โดยมีการกำหนดมาตราการทางภาษีไว้ดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

            บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสำหรับรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่ได้ใช้อบรมสัมมนาภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยต้องเป็นเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดท่องเที่ยวในเมืองรอง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

            เงินที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง รวมถึงเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหรือค่าที่พักในโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว มาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดรองที่ทางรัฐบาลสนับสนุนมีดังต่อไปนี้ 

ภาคกลาง

ชัยนาท ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ภาคใต้

ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สตูล

 

ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy