สรรพากรเตรียมออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
Date : 22/01/2021
สรรพากรเตรียมออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขาย 

          ต่อไปนี้ข้อมูลทางการเงินของพวกท่านจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เนื่องจากสรรพากรกำหนดให้ธนาคาร สถาบันการเงินรัฐ สถาบันการเงินเอกชน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเมื่อเข้าเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากรายการเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของปี

  1. มีรายการเงินเข้าทุกบัญชีของแต่ละผู้ให้บริการทางการเงิน 3,000 รายการ
  2. มีรายการเงินเข้าทุกบัญชีของแต่ละผู้ให้บริการทางการเงิน 200 รายการ และยอดเงินรวาม 2 ล้านบาท

ถ้าเป็นแบบข้อ 1 หรือข้อ 2 ธนาคารจะส่งข้อมูลให้สรรพากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการยื่นภาษีของท่านต่อไป

ปล. 1 กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นร่างอยู่ ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้กับเงินได้ในปี 2562

ปล. 2 เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เงื่อนไขทั้งหมดมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ข้อพึงระวัง – การขายสินค้า หรือให้บริการ เมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที และต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ให้กับกรมสรรพากรด้วย

 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.