ประกันสังคม ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้านช่วยเยียวยาอะไรบ้าง
Date : 24/09/2021
ผู้ประตนประกันสังคมป่วยโควิด-19 ขาดรายได้ กักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง

กรณีผู้ประตนประกันสังคมป่วยโควิด-19 ขาดรายได้ กักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง

         เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า หากผู้ประกันตนคนใดติด COVID-19 มีการพักรักษาตัว ขาดรายได้ ทางสำนักประกันสังคมจะดุดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณด้วย สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19

         มาดูกันว่าทางสำนักงานประกันสังคมจะช่วยเยียสยาค่าใช้จ่ายของคุณส่วนใดบ้าง? ค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

            - ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

            - ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

            - ค่ายาที่ใช้รักษา

            - ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

            - ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

            - ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

       สำหรับการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.