รูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว
Date : 15/12/2020
รูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว หรือธุรกิจที่สถานะทางกฎหมายเรียกว่า ธุรกิจบุคคลธรรมดา

คือธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว เป็นการลงทุนธุรกิจเพียงคนเดียว สามารถจัดตั้งธุรกิจได้เองและทำได้ง่าย เพราะเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียว ทำให้การบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว เวลาลงทุนก็ลงคนเดียว ได้กำไรก็ไม่ต้องแบ่งใคร แต่ถ้าหากธุรกิจขาดทุน เจ้าของธุรกิจต้องเป้นผู้รับผิดชอบทุกอย่างเพียงคนเดียวเท่านั้น ธุรกิจบุคคลธรรมดาจึงเป็นธุรกิจที่มีกำหมายข้อบังคับที่น้อยกว่าธุรกิจรูปแบบอื่น ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียในการทำธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ข้อดี

- ตัดสินใจทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจมีความคล่องตัว

- สามารถจัดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องมีหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุน

- กำไรที่ได้เป็นของตัวเอง

- ข้อบังคับตามกฎหมายน้อย

ข้อเสีย

- มีความเสี่ยงสูง

- ต้องรับผิดชอบธุรกิจคนเดียว

- ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่ารูปแบบอื่น

ผู้ที่ตั้งธุรกิจรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดา เจ้าของธุรกิจจะมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถ้าหากว่าธุรกิจเข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของธุรกิจต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือธุรกิจที่ขายสินค้าได้ 20 บาทขึ้นไปในหนึ่งวัน หรือมีสินค้าขายใน 1 วันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เป็นต้น

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.