รูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด
Date : 15/12/2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นกิจการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมลงทุนกัน ซึ่งรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดจะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญ

เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย เช่นเดียวกันถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของจะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ และการโอนหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดจะทำได้ง่ายกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเภทจำกัดความรับผิดชอบจะสามารถโอนหุ้นไปให้ผู้อื่นได้ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนทุกคน โดยรูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

ประเภทหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ : การที่หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยการจำกัดจำนวน หรือไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไป

ประเภทหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ : การที่หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวนที่เกิดขึ้นขึ้นในทุกกรณี

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.