กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
Date : 17/12/2020
รู้หรือไม่ว่าการที่เราจะสร้างกิจการขึ้นมาหนึ่งกิจการ ไม่ใช่แค่มีความอยากหรือมีแค่เงินทุนเท่านั้น เพราะเราจะต้องดูว่า

            รู้หรือไม่ว่าการที่เราจะสร้างกิจการขึ้นมาหนึ่งกิจการ ไม่ใช่แค่มีความอยากหรือมีแค่เงินทุนเท่านั้น เพราะเราจะต้องดูว่าการทำกิจการของเรานั้นต้องมีกฎ หรือข้อบังคับทางกฎหมายอะไรบ้าง เราจะต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ซึ่งการจดทะเบียนแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันไป ก่อนหน้านี้เราเคยกล่าวถึงการจดทะเบียนธุรกิจกันไปแล้ว วันนี้เราจะมากล่าวถึงการจดทะเบียนพาณิชย์กันบ้างว่า ทำไมกิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์

            การจดทะเบียนพาณิชย์ นั้นให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมสถิติและหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ ส่วนผู้ประกอบกิจการที่ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ได้ประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพของตน รวมทั้งห้างหุ้นส่วนด้วยเช่นกัน หลาย ๆ คนคงกำลังงง กันใช่ไหมว่าแล้วกิจการพาณิชยกิจมีอะไรบ้าง

- กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย และการแลกเปลี่ยน

- กิจการที่ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ

- กิจการขนส่ง

- กิจการที่ผู้ประกอบการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้า

- กิจการให้กู้ยืม รับจำนำ และรับจำนอง

- กิจการรับจ้างทำของ

- กิจการที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรม และอุตสาหกรรม

- คลังสินค้า

- กิจการรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อ - ขายเงินตราต่างประเทศ และการซื้อ-ขายตั๋วเงิน รวมถึงการธนาคารด้วย

- กิจการประกันภัย

- อื่น ๆ ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

            กิจการที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวไป อาจมีบางอาชีพที่ได้รับการยกเว้น เช่น อาชีพค้าแผงลอย ค้าเร่ พาณิชยกิจที่เกี่ยวกับการกุศลหรือเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พาณิชยกิจของกระทรวง พาริชยกิจของมูลนิธิ สหกรณ์ สมาคม และอื่น ๆ

 

วันที่ 2018-02-13

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.