รัฐยืดเวลาลดหย่อนภาษีออกไปอีก 1 ปี ให้กลับธุรกิจ Starup
Date : 17/12/2020
เรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะ ครม. สัญจร เห็นชอบให้ขยายเวลาการจดทะเบียนบริษัท

            เรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะ ครม. สัญจร เห็นชอบให้ขยายเวลาการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วน เพื่อให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้ง 10 กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี และยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดย่อยรายใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจ Starup และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ออกไปอีกหนึ่งปี จากเดิมที่มาตรการเก่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เลื่อนออกไปเป็น 31 ธันวาคม พ.ศ. 25601ให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้หายใจกันคล่องยิ่งขึ้น

            ถึงแม้ว่าการขยายมาตรการนี้จะทำให้รัฐบาลมีรายได้น้อยลงก็ตาม แต่ทางรัฐบาลก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่สามารถขยายและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกับสังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย ส่งผลให้สามารถพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจธุรกิจของประเทศได้ โดยได้มีกิจการยื่นเรื่องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ที่ได้รับการรับรองแล้ว 32 ราย แต่ก็มีเพียงกิจการอยู่ 23 รายเท่านั้นที่เข้าไปขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากร ดังนั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใดที่กำลังสร้างธุรกิจของตนเองสามารถยื่นเรื่องกับสำนักงานที่กำกับดูแลได้ เพื่อให้ธุรกิจของท่านได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 

อ้างอิง : Thairath

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.