กรมสรรพากร เชิญชวนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษี ผ่านทางออนไลน์
Date : 17/12/2020
ในยุคของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญ และก็มีกลุ่มคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการหลบเลี่ยงการเสียภาษีได้ง่ายมากขึ้น

           ในยุคของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญ และก็มีกลุ่มคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการหลบเลี่ยงการเสียภาษีได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจออนไลน์ที่มีการขยายตัวและเติบโตสูงในช่วง 2  ปีที่ผ่านมา ทำให้ทางกรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลแหล่งภาษี เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีให้เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับการขยายฐานภาษีเงินได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ผ่านมือถือ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนแจ้งข้อมูล แชร์ภาพ หรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ สำหรับกิจการที่หลีกเลี่ยงภาษี กิจการที่ไม่ยอมออกใบกำกับภาษี กิจการเปิดใหม่ กิจการที่มีการซื้อขายใบกำกับภาษี กิจการ e-Commerce และอื่น ๆ

            นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติ หน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน และพบว่าบางส่วนยังไม่อยู่ในระบบภาษีอาทิเช่น ธุรกิจเงินสด (Cash Economy) และธุรกิจออนไลน์ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” โดยการแจ้งข้อมูลสามารถทำได้ 5 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้

            - ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือโทรศัพท์มือถือ โดยเข้าไปที่ www.rd.go.th คลิกที่ เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” โดยประชาชนสามารถส่งภาพถ่าย และที่ตั้งกิจการ (Location) ให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะไม่ถูกเปิดเผยในทุกกรณี และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ

            อย่างไรก็ตามการแจ้งเบาะแสต้องเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จ หรือเป็นข้อมูลที่ทำขึ้นเพื่อใส่ร้ายผู้อื่น โดยกรมสรรพากรเชื่อว่าการเปิดระบบฯ ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชน และช่วยนำผู้ที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี ซึ่งเป็นการขยายฐานภาษีและเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ของประเทศในระยะยาว

 

วันที่ 2018-11-16

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.