การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Date : 17/12/2020
 สำหรับเครื่องหมายการค้า เป็นตราหรือสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงสินค้าและบริการของแต่ละธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน

           สำหรับเครื่องหมายการค้า เป็นตราหรือสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงสินค้าและบริการของแต่ละธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจมากมายทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trade Mark), เครื่องหมายบริการ (Service Mark), เครื่องหมายร่วม (Collective Mark), เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

            โดยเครื่องหมายการค้าที่มีรูปร่าง หรือรูปทรงที่แสดงถึงความกว้าง ความยาวและความลึกอย่างชัดเจน แตกต่างจากภาพถ่าย หรือภาพประดิษฐ์ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งมีวิธีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

      - ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่เป็นเครื่องหมายการค้า ที่มีความสำคัญกับความประสงค์ที่จะขอความคุ้มครอง โดยเป็นภาพถ่ายหรือรูปในคำขอจดทะเบียน

      - นอกจากนี้ผู้ขอจดทะเบียนคำอธิบายถึงรูปร่างหรือรูปทรง เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียน ซึ่งจะต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำและยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน

           การขอจดทะเบียนการค้าอาจดูเหมือนง่าย แต่จะมีการตรวจสอบความคล้าย ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เช่น ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนแล้ว หรือไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม เป็นต้น ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือบริษัทที่รับดูแลเรื่องจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนค้าต่าง ๆ

           หากสนใจจดทะเบียนธุรกิจ สามารถสอบถามบริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เราให้บริการและให้คำปรึกษาบริการจดทะเบียนธุรกิจ ทุกประเภท ทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดสิทธิบัตร และอื่น ๆ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์โดยตรงมายาวนานกว่า 20 ปี ในสายการจดทะเบียนธุรกิจ ติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ Email : arac@ar.co.th และ facebook.com/ARAccounting

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.