ระบบชำระเงินผ่าน QR Code จ่ายง่าย สะดวก สู่ยุคไร้เงินสดในอนาคต
Date : 17/12/2020
 ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังมีการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตาม เช่นเดียวกับธุรกรรมทางการเงิน

           ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังมีการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตาม เช่นเดียวกับธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน การโอนเงิน เทคโนโลยีสามารถทำให้ทุกสิ่งดูง่ายไปหมด ซึ่งเร็ว ๆ นี้เราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงด้านการซื้อขายสินค้า โดยการนำ QR Code มาใช้แทนเงินสด ทำให้การดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

            ระบบชำระเงินผ่าน QR Code หรือ Quick Response Code ซึ่ง QR Code จะแตกต่างจากบาร์โค้ดปกติคือ QR code จัดเก็บข้อมูลไว้ในสองมิติ เป็นรหัสที่มีข้อมูลเพื่อใช้เป็นธุรกรรมในการโอนเงิน ชำระเงิน ดังนั้นจึงจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีดำและสีขาวที่มี Pixel แต่ละรูปแบบมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้อ่านด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือได้ด้วย ในขณะที่บาร์โค้ดปกติต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ โดยขนาดของ QR Code มีอยู่ 2 ขนาดได้แก่ 1.5 ซม. x 1.5 ซม. และ 3.4 ซม. x 3.4 ซม. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 18004 เราจะพบการใช้ QR Code ในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เพราะจีนกำลังพัฒนาให้การชำระเงินเป็นแบบไร้เงินสด ซึ่งในอนาคตประเทศไทยก็กำลังดำเนินการไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อทำให้การชำระเงินสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยเราจะพบร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code มากมายทั้งร้านชั้นนำ หรือร้านค้าทั่ว ๆ ไป ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ QR Code คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินได้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Mobile Payment, e-Commerce และทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สะดวกมากขึ้น

            นอกจากการะชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ทางกรมสรรพากรยังเตรียมความพร้อมในการชำระภาษี ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นกับระบบ QR Code เพื่อชำระของกรมสรรพากรก็เป็นไปได้ โปรดอดใจรอกันสักนิด

 

วันที่ 2018-01-22

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.