รู้หรือไม่!! ร้านค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
Date : 17/12/2020
ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งที่ควรมีคือความน่าเชื่อถือ ยิ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce ยิ่งต้องใส่ใจ เนื่องจากผู้บริโภค

         ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งที่ควรมีคือความน่าเชื่อถือ ยิ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce ยิ่งต้องใส่ใจ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ทราบว่า ธุรกิจอยู่ที่ไหน ใครเป็นเจ้าของ หรือมีตัวตนจริง ๆ หรือไม่ ถ้าหากมีปัญหาจะสามารถติดต่อได้หรือเปล่า ทำให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑ์และสินค้าด้วยเช่นกัน ด้วยความเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าธุรกิจ e-Commerce ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ ควรจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวตนของธุรกิจนั้น ๆ ได้ว่าอยู่ที่ไหน ผู้ประกอบการคือใคร เป็นต้น

ประโยชน์ของการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

1.ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark)

           เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถยื่นเรื่องขอเครื่องหมาย DBD Verified เพื่อรับรองมาตรฐานประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเชื่อถือให้กับธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ โดยผู้ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองนี้จะต้องเป็นธุรกิจตามที่กรมพัฒนาธุรกิจกำหนดไว้

2.สร้างความน่าเชื่อถือ

            นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีเครื่องหมายที่รับรองความน่าเชื่อถือแล้ว ก็จะได้รับเลขทะเบียน ซึ่งสามารถนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าธุรกิจมีอยู่จริง

3.สิทธิพิเศษ

            สิทธิพิเศษเหล่านี้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

Source : กรมพัฒนาธุรกิจ

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.