การซื้อขายสินค้าและชำระเงินออนไลน์ ผ่าน e-Marketplaces
Date : 17/12/2020
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ให้บริการช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ชำระเงินออนไลน์อย่างครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

          หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ให้บริการช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ชำระเงินออนไลน์อย่างครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง e-Marketplace Platform เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการซื้อขาย ชำระเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจด้วย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ e-Marketplace Platform กันว่าคืออะไร และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และธุรกิจมากน้อยแค่ไหน

            e-Marketplace Platform คือแพลตฟอร์มทางการตลาดออนไลน์แบบ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อดำเนินธุรกิจกับธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรม เป็นระบบข้อมูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตัวอย่างของการซื้อขายบน e-Marketplace Platform เช่น การซื้อขายสินค้าที่มีหลักฐานอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code, Bar Code) หรือการซื้อขายสินค้าที่ต้องมีการขนส่งและส่งมอบให้กับผู้บริโภค เป็นต้น โดยการที่ ธปท. ได้อนุญาตธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถให้บริการซื้อขาย และชำระเงินออนไลน์ผ่าน e-Marketplace Platform จะสามารถมอบประโยชน์ที่มากมายให้กับธุรกิจและผู้ซื้อสินค้าและบริการ (ผู้บริโภค)

ประโยชน์ของ e-marketplace

สำหรับธุรกิจ

  •  เพิ่มโอกาสให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับซัพพลายเออร์ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น และผู้ซื้อในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่ ๆ
  • e-Marketplaces เพิ่มความโปร่งใสมากขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ เนื่องจากความพร้อมใช้งาน ราคาและจำนวนสต็อกทั้งหมดที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้
  • ไม่ต้องกังวลถึงข้อจำกัดด้านเวลา และปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่แตกต่างกันสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค

  • ทำให้ผู้ซื้อสามารถทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับราคาและจำนวนสินค้าหรือบริการที่ยังเหลืออยู่ ช่วยทำให้สามารถเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • e-Marketplaces จะเสนอวิธีที่สะดวกในการเปรียบเทียบราคาและผลิตภัณฑ์จากแหล่งเดียวกัน โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องติดต่อกับผู้ขายสินค้าและบริการ
  • e-Marketplaces ทำให้ผู้ซื้อสามารถไว้วางใจในการซื้อสินค้าได้ เนื่องจากผู้ให้บริการ e-Marketplaces จะเป็นตัวกลางในการติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ขายโดยตรง ซึ่งมีข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคคลายความกังวลในการซื้อสินค้าได้
  • ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.