Jack Ma ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทย ด้วยการส่งเสริมลงทุนในพื้นที่ EEC
Date : 17/12/2020
Alibaba Group บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนได้มุ่งมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

            Alibaba Group บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนได้มุ่งมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

           โดย Jack Ma ได้กล่าวในพิธีลงนาม MOUs ซึ่งเป็นการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างอาลีบาบาและรัฐบาลไทยว่า “อาลีบาบาคาดหวังที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วย SMEs ไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ เราเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 80% ของธุรกิจในโลกจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือโครงสร้างพื้นฐานบนระบบดิจิทัลเกือบทั้งหมด และในอีก 5 ปีข้างหน้าจีนจะพยายามสร้างโอกาสให้ประเทศไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศไทยไปยังทั่วโลกด้วย” ทั้งนี้การร่วมมือของอาลีบาบาจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย เนื่องจากอาลีบาบาจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อช่วยให้ SMEs ในภูมิภาคเอเชียมีความก้าวหน้าเทียบเท่ากับ SMEs ของสหรัฐฯ

            เป้าหมายของอาลีบาบาคือเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีความหวังว่าทุกคนบนโลกจะได้รับการศึกษาที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รัฐบาลไทยใช้เวลากว่า 8 เดือนในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่สามารถเป็นไปได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อีกทั้ง Jack Ma ยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทำให้ต้องการลงทุนอย่างจริงจังและยาวนาน ซึ่งต้องการให้เอเชียได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

            พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการลงทุนดังกล่าวของ Alibaba Group ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมาก ด้วยการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ซึ่ง E-Commerce เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายได้ โดยประเทศไทยยินดีที่ทางอาลีบาบกรุ๊ปเชื่อมั่นและสนใจวางแผนลงทนสร้าง Smart Digital Hub ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC (ประกอบด้วย 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ด้วยการมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งยังตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านการค้า E-Commerce อีกด้วย

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.