3 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรรู้!! เมือจดทะเบียนการค้า
Date : 17/12/2020
   การจดทะเบียนการค้าหรือ การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน

            การจดทะเบียนการค้าหรือ การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน หรือธุรกิจที่มีการร่วมลงทุน ดังนั้นเอกสารทะเบียนพาณิชย์จึงมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงความเป็นตัวตนของธุรกิจ อีกทั้งการจดทะเบียนมีกฎหมายและข้อบังคับที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง

            ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษี หลังจากจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้ว ซึ่งไม่น่าจะใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไร เพราะถ้าเรามีรายได้เราต้องเสียภาษีกันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยผู้ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในหนึ่งวันเป็นเงิน 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้ขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 500 บาทขึ้นไป ยกเว้นการค้าเร่ การค้าแผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงพระพุทธศาสนา พาณิชยกิจของกระทรวง, กรม, สหกรณ์, สมาคม, มูลนิธิและพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตร โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นได้แก่

สร้างความน่าเชื่อถือ โดยการใช้เป็นหลักฐานทางการค้าได้

            แน่นอนว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นการยืนยันว่าธุรกิจดังกล่าวมีอยู่จริง นั่นหมายความว่าการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ลูกค้าเชื่อมั่น, ซื้อสินค้าและร่วมลงทุนกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเครื่องหมายไปแสดงไว้ในเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าเห็นก็จะมั่นใจในการทำธุรกรรมมากขึ้น

เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

            หลังจากเราได้จดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้วเรียบร้อย ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้อีกหนึ่งช่องทาง

เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนของภาครัฐ

            การจดทะเบียนพาณิชย์ทำให้ภาครัฐมีข้อมูลธุรกิจ ซึ่งทำให้ภาครัฐทราบว่าขณะนี้มีธุรกิจอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในแต่ละพื้นที่มีธุรกิจประเภทใดบ้าง ส่งผลให้ภาครัฐสามารถตัดสินใจลงทุนและส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจในพื้นที่นั้นให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้

            ในปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถจดทะเบียนด้วยตนเองหรือใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจกับบริษัทให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ซึ่งถ้าคุณใช้บริการของบริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ผู้ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทจะทำให้การจดทะเบียนพาณิชย์สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คุณจะสามารถปรึกษาและได้รับคำแนะนำในการดำเนินการที่ดีอย่างแน่นอน สามารถติดต่อเราได้ที่ 02-439-4600 หรือ Email : arac@ar.co.th

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.