ครม. มีคำสั่งยุติยกเลิกการสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในส่วนราชการแล้ว
Date : 18/12/2020
การสำเนาบัตรประชาชนเป็นทางออกเดียวที่ทำให้ประชาชนมีหลักฐานในการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าเราจะติดต่อทำอะไรกับหน่วยงานราชการจะต้องพกบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนไว้ เพื่อ

            การสำเนาบัตรประชาชนเป็นทางออกเดียวที่ทำให้ประชาชนมีหลักฐานในการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าเราจะติดต่อทำอะไรกับหน่วยงานราชการจะต้องพกบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนไว้ เพื่อนำไปเก็บเป็นฐานข้อมูล แต่การสำเนาบัตรประชาชนก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นชื่อกำกับพร้อมระบุเหตุผลไว้ก็ตาม นอกจากนี้การสำเนาบัตรประชาชนคือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นจึงไม่มีความปลอดภัย อีกทั้งยังทำให้ยุ่งยากและเปลืองกระดาษอีกด้วย

            ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่างจึงทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกเลิกการสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านภายในหน่วยงานราชการ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทำให้ภายในเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐจะต้องให้บริการประชาชน โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป แต่หลังจากนี้จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแอปพลิเคชันเข้ามาปรับใช้การบริการข้อมูลแทนการใช้กระดาษแบบเดิม ส่วนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จะเปิดใช้ระบบให้ประชาชนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้วย

            ดังนั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานของภาครัฐจะมีการติดตั้งเครื่อง สำหรับเสียบบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด และทุก ๆ เครื่องจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานของประชาชน ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงคนเดียว ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้เพียงเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น โดยไม่ต้องถือบัตรประชาชนอีกต่อไป

 

วันที่ 2018-11-16

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.