ทำไมทุนจดทะเบียนตอนเปิดบริษัทเป็น 1 ล้านบาท
Date : 18/12/2020
คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมเปิดบริษัทต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายเป็นล้านบาท

ทำไมทุนจดทะเบียนตอนเปิดบริษัทเป็น 1 ล้านบาท

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมเปิดบริษัทต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายเป็นล้านบาท

  • ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • การลงทุน / กู้ยืมเงิน
  • สัญญารับงาน ภาครัฐ / ภาคเอกชน

 

3 เหตุผลอย่างง่าย

  • ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ถ้าจดทะเบียนต่ำกว่า 1 ล้าน – 1 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียมเท่ากัน (หากจดทะเบียนต่ำกว่า แล้วภายหลังจะจดเพิ่มทุนธุรกิจของท่านก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนอีก)

  • การลงทุน / กู้ยืมเงิน

เมื่อธุรกิจของคุณ ต้องการขยายกำลังการผลิต มีการขอกู้เงิน 1 ล้านบาท แต่ทุนจดทะเบียนมีเพียง 5 แสนบาท ก็ไม่สามารถกู้ได้ เพราะบริษัทไม่มีทุนเพียงพอที่จะประกันหนี้ดังกล่าวได้

  • สัญญารับงาน ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การรับงานไม่ว่าจะจ้างทำของ/จ้างตามสัญญา ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน จะมีข้อกำหนดว่าบริษัทที่จะรับงานได้ ต้องมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาทขึ้นไป (ตามสภาพของงาน)

** ** 1 25% 250,000 250,000 100%

 

วันที่ 2019-01-17

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.