E-Filing เวอร์ชั่น 3 ยื่นฟ้องและส่งคู่ความออนไลน์ อำนวยความสะดวกเลี่ยงโควิด-19
Date : 18/12/2020
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการยื่นฟ้องและส่งคู่ความทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการยกระดับระบบศาลแบบเดิมสู่ระบบศาลดิจิทัล

      ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการยื่นฟ้องและส่งคู่ความทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการยกระดับระบบศาลแบบเดิมสู่ระบบศาลดิจิทัลที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้การทำงานบนออนไลน์นั้นง่ายยิ่งขึ้น

       สำหรับระบบศาลดิจิทัล ทางสำนักงานศาลยุติธรรมและธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมมือกันนำ E-filing หรือระบบการให้บริการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการยื่นคำฟ้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี และความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวทนายความทั่วประเทศ สามารถยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องที่ศาลด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

       นอกจากนี้ทางจำเลยสามารถยื่นคำให้การผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ด้านผู้พิพากษาสามารถรับฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าคดีไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องทำสำนวนที่เป็นกระดาษ จะช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บสำนวนให้มาอยู่บนออนไลน์แทน อีกทั้งคู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลที่ต้องรวดเร็ว สะดวก ทันสมัยและเป็นสากล

       นี่ถือเป็นการพัฒนาและขยายผลระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ให้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ศาลพิจารณาคดีแพ่ง 148 แห่งจาก 157 แห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ใช้บริการกว่าสามพันกว่าคดีแล้ว โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินกับผู้ใช้บริการ e-Filing กับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมอย่าครบวงจร ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM เว็บไซต์ตลอดจนแอปพลิเคชั่น

สรุปคือระบบ e-Filing Version 3 ในขณะนี้สามารถรองรับการพิจารณาคดีในส่วนของคดีแพ่งก่อน ซึ่งในอนาคตจะมีแผนขยายไปยังการพิจารณาคดีอาญา และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

วันที่ 2020-04-17

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.