เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกันได้
Date : 18/12/2020
ก่อนหน้านี้ กระบวนการและขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจที่มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

       ก่อนหน้านี้ กระบวนการและขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจที่มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์และหากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อกรมสรรพากรอีกขั้นหนึ่ง ทำให้เกิดการยุ่งยากและต้องเตรียมเอกสารหลายฉบับเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ

       ดังนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ได้ปรึกษาหารือเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มจัดตั้งธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยได้บูรณาการการให้บริการ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด พร้อมกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย สามารถยื่น “คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย

       ผู้ประกอบการคนใดต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ www.dbd.go.th มาพร้อมกับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด หลังจากนั้นให้นำเอกสารมายื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้ทั่วประเทศ

       โดยผู้ประกอบการที่ได้ดำเนิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันเดือนปีที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

       อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมทั้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อให้สำนักบัญชีของเราเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและให้แน่ใจว่าเอกสารที่ได้แนบไปนั้นมีความถูกต้อง สามารถติดต่อสำนักบัญชีได้ที่ 02-439-4600, 092-224-6601, 092-224-6602

 

วันที่ 2020-04-28

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.