วัตถุประสงค์ของบริษัทที่รับทำบัญชีคืออะไร?
Date : 23/12/2020
บริษัทที่รับทำบัญชีจะให้บริการครบวงจรด้านการเงิน ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการรวบรวมบัญชี เพื่อทำบัญชีและกระบวนการทำบัญชี โดยเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
            บริษัทที่รับทำบัญชีจะให้บริการครบวงจรด้านการเงิน ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการรวบรวมบัญชี เพื่อทำบัญชีและกระบวนการทำบัญชี โดยเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงาน และการออมของธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับทำบัญชีดังนี้

เพื่อบริการ Payroll

            หรือบริการคำนวณค่าแรง ค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการเตรียมเงินเดือน, การคำนวณ,ภาษี, หัก ณ ที่จ่าย และการออกเช็ค นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถจัดทำบัญชีภาษีเงินเดือนด้วยการคำนวณและบันทึกการหักเงินทุกประเภท หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน ในส่วนนี้จะทำให้ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคำนวณที่ซับซ้อน

เพื่อประมวลผลบัญชี

            บริการเพิ่มเติมผ่านทางบริการรับทำบัญชี ประกอบด้วยการประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้, การชำระเงินและการทำรายงานรายเดือน บริการรับทำบัญชีมักจะประมวลผลการชำระเงินและจัดทำรายงานได้รวดเร็วกว่าพนักงานขนาดเล็ก และสามารถเก็บข้อมูลได้ทันเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบค่าใช้จ่าย การจัดหาและพื้นที่ในการลงโฆษณา อีกทั้งยังมีบัญชีอื่น ๆ ที่สามารถบริหารจัดการได้คือบัญชีลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการชำระเงิน, การให้เครดิตบัญชี และการจัดการกับบัญชีที่ผ่านมา บริการรับทำบัญชีเพิ่มเติมที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ บริการทำบัญชีที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมภาษี นอกจากนี้ยังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งทำบัญชี ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและประหยัดเงินได้

            อย่างไรก็ตามเจ้าของธุรกิจควรหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียง, ประสบการณ์และประวัติความเป็นมาของบริษัทรับทำบัญชี ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ

 

            บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ หนึ่งบริษัทในเครือ AR Group  ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริการขอใบอนุญาตการทำงานในราชอาณาจักรให้แก่ชาวต่างชาติ บริษัทของเราเป็น 1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง Email : arac@ar.co.th หรือ โทร. 02-439-4600

 
วันที่ 2017-12-04
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy