สร้างนิสัยการออม ด้วยการสร้างบัญชีรายรับรายจ่าย
Date : 23/12/2020
การออมเงินไม่เพียงแต่แบ่งเงินที่ต้องใช้จ่ายออกเป็นส่วน ๆ เท่านั้น แต่การจดบันทึกก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราออมเงินและรู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนว่า เรามีเงินเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ และเหลือเก็บไว้อีกเท่าไหร่
            การออมเงินไม่เพียงแต่แบ่งเงินที่ต้องใช้จ่ายออกเป็นส่วน ๆ เท่านั้น แต่การจดบันทึกก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราออมเงินและรู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนว่า เรามีเงินเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ และเหลือเก็บไว้อีกเท่าไหร่ หากเราไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่าย เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในแต่วันนั้นเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งการบัญชีรายรับรายจ่ายก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป หรือจะหาดาวน์โหลดไฟล์จากที่ต่าง ๆ และโหลดแอปพลิเคชันจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายที่ง่ายและสะดวกสบาย ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเสียก่อน

รายรับ คือ ตัวบ่งบอกว่าเราได้รับเงินในแต่ละเดือนมาจากแหล่งใดบ้าง เช่นเงินเดือน, เงินจากอาชีพเสริม เป็นต้น

รายจ่าย คือ ตัวบ่งบอกว่าในแต่บละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และท่องเที่ยว เป็นต้น

            การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถจัดการเงินของเราได้หรือไม่ แต่ไม่ว่าผลที่ออกมาเงินจะเหลือ หรือเงินจะขาด ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถจัดการกับค่าใช้จ่าย ในแต่ละวันและเดือนต่อไปได้

ประโยชน์ที่ได้จากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

  • ทำให้เราทราบรายรับ และรายจ่ายในแต่ละเดือน ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่บ้าง
  • มีความรอบคอบในการใช้เงินในแต่ละเดือน
  • สามารถวางแผนการใช้จ่ายในเดือนถัด ๆ ไปได้

            ใครที่สนใจทำบัญชีรายรับรายจ่าย สามารถสร้างขึ้นเอง หรือโหลดฟอร์มจากเว็บไซต์ที่แจกฟรี ตัวอย่างเช่น บัญชีรายรับรายจ่าย จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และแอปพลิเคชันต่าง ๆ

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing

 
วันที่ 2018-02-13
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy