สำนักบัญชีคุณภาพ สู่ยุคของระบบบัญชีออนไลน์
Date : 24/12/2020
ภาพสำนักบัญชีคุณภาพแบบเดิมจะหายไป เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุก ๆ อุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนแปลงตามไปให้ทัน
            ภาพสำนักบัญชีคุณภาพแบบเดิมจะหายไป เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุก ๆ อุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนแปลงตามไปให้ทัน เพื่อนำความทันสมัยและความสะดวกเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงสำนักบัญชีด้วยเช่นกันที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสำนักงานบัญชียุคใหม่ควรมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสำนักบัญชี นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานระหว่างผู้ประกอบการและนักบัญชีไม่ยุ่งยากเหมือนเดิม

            โดยระบบบัญชีออนไลน์ จะเป็นบัญชีแยกประเภท ทำให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่  เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และนำไปใช้สรุปผลการดำเนินการและสถานภาพทางการเงินของบริษัท ดังนั้นสำนักบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัล จะต้องมีการพัฒนาและสามารถนำระบบบัญชีออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการบัญชีอยู่เสมอ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และความสะดวกของลูกค้า

            เนื่องจากประเทศไทยของเรา อยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม ทำให้หลังจากปี 2561 เป็นต้นไป หน่วยงานทางการเงินต่าง ๆ จะเปลี่ยนการดำเนินการเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมากมาย อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน หรือ Fintech และอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลบนออนไลน์ เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญและส่งผลต่อนักบัญชีที่สุดคือ ระบบภาษีและการรับ-ส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั่นจึงทำให้นักบัญชีและสำนักบัญชีต้องเข้าใจการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

            บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในสำนักบัญชีคุณภาพ ที่พยายามอย่างหนักในการปรับตัวและนำระบบบัญชีออนไลน์ที่ดีที่สุดเข้ามาช่วยในการทำบัญชีให้กับลูกค้า ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทของเรา จะช่วยคุณดูแลการทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน สนใจให้เราช่วยเหลือคุณ หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทำบัญชีเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-439-4600 หรือ Email : arac@ar.co.th

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy