นักบัญชี คืออะไร? ใครบ้างที่เป็นนักบัญชีได้
Date : 25/12/2020
คำนิยามของ นักบัญชี (Accountant) โดยทั่วไป คือ บุคคลที่มีหน้าที่ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจในงามขององค์กร
         คำนิยามของ “นักบัญชี (Accountant)” โดยทั่วไป คือ บุคคลที่มีหน้าที่ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจในงามขององค์กร เมื่อบันทึกแล้วต้องรายงานผลการดำเนินการของบริษัทต่อผู้บริหารและออกงบการเงินต่าง ๆ รวมถึงการยื่นภาษีและการชำระภาษีของบริษัท

หน้าที่เดิม ๆ ของนักบัญชี

         - การบันทึกค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินและรับใบแจ้งหนี้ รวมถึงบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้

         - บันทึกการขายและออกใบแจ้งหนี้

         - ออกเงินเดือน หรือค่าจ้างให้กับพนักงาน (ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกค่าใช้จ่ายและจ่ายเงินสด

         - จัดทำงบการเงินต่าง ๆ อาทิเช่น งบกำไรขาดทุน หรืองบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น

       แต่เมื่อเวลาทำให้หลาย ๆ อย่างได้เปลี่ยนผ่านไป ยุคของคนก็เปลี่ยนไปจาก Gen Y มาเป็น Gen Z ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหน้าที่และความสามารถของนักบัญชีต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกธุรกรรมทางการเงิน อย่างการออกใบแจ้งหนี้ หรือบันทึกการขายและลูกหนี้ ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่คนจะเป็นนักบัญชีควรเรียนรู้

       สิ่งแรกที่คนเป็นนักบัญชีต้องเปลี่ยนแปลง คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่ “ยุคดิจิทัล” นั่นจึงทำให้เราได้เห็นนักบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ซึ้งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกธุรกรรมการเงินของธุรกิจ นักบัญชีไม่ต้องอยู่กับกองกระดาษและข้อมูลขนาดใหญ่อีกต่อไป นอกจากนี้นักบัญชีจะต้องเป็นคนติดตามข่าวสารด้านการเงิน อาทิเช่น พวกสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin หรือ Ripple เป็นต้น) รวมถึงข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เอื้อต่อการทำธุรกิจออนไลน์

       สำหรับนักบัญชี ไม่ใช่ใครก็ทำได้ เพราะนักบัญชีจะต้องเป็นผู้รอบคอบ และมีความละเอียด นอกจากนี้สิ่งที่คนเป็นนักบัญชีต้องมีก็คือใบประกอบวิชาชีพนักบัญชี คนที่เป็นนักบัญชีได้ จึงเป็นคนที่มีความรู้ในงานด้านบัญชีเบื้องต้นผละผ่านการทดสอบ เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย

 
วันที่ 2019-03-25
บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.