ทำบัญชีให้ถูกต้องนำพาธุรกิจเติบโต
Date : 25/12/2020
เรื่อง “บัญชี” หลายคนเชื่อว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ด้วยความที่รู้สึกว่า การทำบัญชีเป็นเรื่องยาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
          เรื่อง “บัญชี” หลายคนเชื่อว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ด้วยความที่รู้สึกว่า การทำบัญชีเป็นเรื่องยาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ที่ผ่านมาธุรกิจหลายแห่งมักทำบัญชีไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ SME ที่ส่วนใหญ่ก่อตั้งมาจากธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีอย่างถูกต้องมากนัก

          หรือไม่ก็เลือกบันทึกรายการเฉพาะที่กิจการได้ประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นผลที่ออกมา คือ ทำให้ “งบการเงิน” ไม่สะท้อนหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงของการประกอบการธุรกิจจนบางครั้งนำไปสู่ความล้มเหลว ความขัดแย้ง และไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที

          ปัจจุบัน ก็ยังมีผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ อีกจำนวนมากที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำบัญชีให้ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูกันว่าการทำบัญชีให้ถูกต้องไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนทำธุรกิจ โดยในบทความนี้มีคำแนะนำจากท่าน “สุริยะ ธีรวัฒนสาร” อดีตนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (2557-2560) เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ ว่าข้อดีของการทำบัญชีที่ถูกต้องมีอะไรบ้าง

          ข้อดีประการที่หนึ่ง ต้องมองภาพความเป็นจริงก่อน คนทำธุรกิจถ้าไม่ทำบัญชีถามว่าเมื่อธุรกิจเก็บรายได้ หรือขายอะไรออกไป คนเราไม่สามารถจำได้หรือไม่รู้ว่าเราขายอะไรไปบ้าง ยิ่งธุรกิจเยอะ ขายเยอะ เราก็ต้องใช้การจำตรงนี้ เป็นการบันทึกแทน สติ สมาธิ ในการทำงาน เอาไปทำในเรื่องของการจัดการ แล้วใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์ แทนพื้นที่ในสมองเพื่อบันทึกข้อมูล เพราะฉะนั้นเราจะมีสมองส่วนเหลือ มาใช้คิดจัดการในเชิงธุรกิจ นี่คือสิ่งแรกที่เห็นชัดว่าหากคุณทำบัญชีคุณมีเวลา

          ความสำคัญประการที่สอง คือ ข้อมูลบัญชีที่ทำอย่างถูกต้อง สามารถบ่งบอกถึงผลประกอบการที่แท้จริงได้ ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทเราเป็นอย่างไร

          ประการที่สาม เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินที่ธุรกิจมีอยู่ชัดเจน ข้อเท็จจริงของบัญชีจะมีสิ่งที่เรียกว่า สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ เช่น บางช่วงเวลาธุรกิจของเราอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การทำบัญชีจะสะท้อนข้อมูลเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบว่า เกิดอะไรขึ้น หาสาเหตุว่ามาจากอะไร มีตรงไหนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นไหม บัญชีจะช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          ประการที่สี่ คือ การสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต อย่างเช่นมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ตลาดมีการขยายตัวกว่า 10 เท่า ด้วยจำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน ถ้าธุรกิจของเราไปโดนใจผู้ลงทุนจากต่างชาติ แล้วถ้าเขาอยากร่วมทุนด้วย ถ้าเรามีความพร้อมทางบัญชีหลักล้าน เราจะสามารถเดินหน้าทำธุรกิจได้เลย

 

วันที่ 2019-04-22

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.