คำแนะนำทำบัญชี แผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ
Date : 25/12/2020
นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยการทำบัญชี ดังนี้
เชื่อหรือไม่! การทำบัญชีให้ถูกต้อง ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

        “สุริยะ ธีรวัฒนสาร” นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยการทำบัญชี ดังนี้

       “ในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมองให้ไกล มองอนาคตด้วย ควรคิดไว้ก่อนเลยว่า ธุรกิจของเราจะเติบโตและมีระบบอย่างไร ซึ่งผู้ประกอบการต้องฝึกฝนลงบัญชี และจัดโครงสร้างบัญชีเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งธุรกิจ”

       นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจ จะต้องมีการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีระบบ, ฝึกการออกใบกำกับภาษี ออกเช็ก และบันทึกทุกรายการ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย แน่นอนการเริ่มต้นแบบนี้ แรกๆ อาจจะยุ่งยากมาก เพราะไม่คุ้นไม่ชิน แต่เมื่อทำไปสักพัก และมีวินัยในตัวเอง ระบบและวิธีการเหล่านี้จะค่อยๆ ขยายไปตามเนื้องานของธุรกิจแต่ละกลุ่ม แต่ละกิจกรรมถ้าบริษัทโตขึ้น ทุกอย่างก็โตตามระบบ และการลงรายการไว้จะช่วยลดการผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจ

       ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง ควรเลิกระบบกงสี เพราะวิธีนี้จะทำให้เห็นข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ เริ่มแรกผู้ประกอบการก็ตั้งเงินเดือนไว้ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าธุรกิจเติบโตค่อยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีเหล่านี้จะช่วยแยกให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของบริษัท นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรวางแผนเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจด้วย ถ้าเพิ่งเริ่มต้นควรเลือกระดับทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล เพราะภาษีสำหรับธุรกิจ  SME กับบริษัททั่วไปจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน

       ดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของธุรกิจใหม่ คือการรู้ประเภทของธุรกิจตัวเอง ก่อนทำการจดทะเบียนธุรกิจ เพราะถ้าเราไม่รู้ แล้วไปเลือกจดผิดประเภท อาจทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากรัฐบาล นอกจากนี้การทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของธุรกิจ คุณจะพบความสำเร็จในอนาคตถ้าคุณทำบัญชีได้ถูกต้อง

 
วันที่ 2019-05-27
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy