กรมสรรพากรย้ำขอให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากมาตรการชอปช่วยชาติ ขอหลักฐานใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการทุกครั้ง
Date : 18/01/2021
ตามที่รัฐบาลได้ออก มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ชอปช่วยชาติ) ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศ

            นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออก มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ชอปช่วยชาติ) ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศ เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 นั้น กรมสรรพากรได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 (ชอปช่วยชาติ) โดยย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ผู้เสียภาษีต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือจากห้างสรรพสินค้า ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร หรือในโรงแรม บริการนวดหน้า ค่าบริการสปา ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ ค่าซ่อมรถที่มีการซ่อมแล้วเสร็จ และชำระค่าบริการ ในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

            ส่วนค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนไม่ได้ เช่น ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติม ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อทองค้าแท่ง และค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ของเดือนก่อนที่มาชำระในช่วงนี้ ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ ไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน

            ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการหลายครั้งระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สามารถนำมูลค่าในใบกำกับภาษีเหล่านั้นมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท และหากใบกำกับภาษีมีทั้งสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเดียวกัน สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

            ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีของประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะขยายฐานภาษีและส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐในระยะยาว สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy