เตือน!! การซื้อ - ขายใบกำกับภาษีเป็นเท็จ เมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิติดคุก
Date : 18/01/2021
ตามที่มีการเผยแพร่ ข้อความผ่านทาง Social Media ว่า ต้องการซื้อใบกำกับภาษีจากผู้ที่ซื้อสินค้า ที่ไม่ได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษี

       ตามที่มีการเผยแพร่ ข้อความผ่านทาง Social Media ว่า ต้องการซื้อใบกำกับภาษีจากผู้ที่ซื้อสินค้า ที่ไม่ได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีให้เอามาขายได้โดยจะมีค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนั้น

       กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า การประกาศซื้อ-ขายใบกำกับภาษีดังกล่าวข้างต้นบน Social Media เป็นเรื่องที่มีความผิดทางกฎหมาย โดยผู้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้จะได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา 90/4(7) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท พร้อมรับโทษทางแพ่ง ซึ่งต้องรับผิดเบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษี ตามมาตรา 89(7) และเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 อีกด้วย จึงขอเตือนให้ยุติการกระทำดังกล่าว

       ในขณะนี้กรมสรรพากรจะดำเนินการติดตามตรวจสอบ เพื่อหาผู้กระทำความผิด โดยเข้มงวดต่อไป ดังนั้น อย่าทำการซื้อ-ขายใบกำกับภาษี เพื่อหวังนำไปลดหย่อนภาษีเลย ได้รับโทษมาแล้วมันไม่คุ้มแล้วจะหาว่าไม่เตือน ออกไปช็อปช่วยชาติด้วยตัวเองกันดีกว่าไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องรับโทษ

       ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2017

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy