สรรพากรเพิ่มแรงจูงใจให้อยากมีลูกหลายคน เพิ่มค่าลดหย่อนเป็น 6 หมื่นบาท
Date : 19/01/2021
อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเพิ่มค่าลดหย่อนให้สำหรับผู้ที่มีบุตร

           นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเพิ่มค่าลดหย่อนให้สำหรับผู้ที่มีบุตร โดยเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีบุตรเพิ่มขึ้น จากที่ในปัจจุบันนั้นสังคมไทยนิยมมีลูกกันน้อยลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเด็กนั้นลดลงตามไปด้วย ถ้าหากปล่อยไว้จะทำให้ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคนชรา จนอาจทำให้เป็นปัญหาทางสังคมในอนาคตได้

            ทั้งนี้การแก้ไขประมวลรัษฎากร เรื่องค่าลดหย่อนบุตร คาดว่าน่าจะเริ่มใช้ในปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยในขณะนี้ตัวร่างกฎหมายที่ได้ทำการแก้ไขกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นเพียงการเพิ่มแรงจูงใจให้คู่สามีและภรรยามีบุตร กล่าวคือสำหรับบุตรคนแรกลดหย่อนได้ 3 หมื่นบาท/ปี แต่สำหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึงคนละ 6 หมื่นบาทต่อปี จากเดิมที่หักลดหย่อนได้คนละ 3 หมื่นบาทต่อปี ไม่เกิน 3 คน และเมื่อตั้งครรภ์แล้วฝากทองกับโรงพยาบาล ทางกรมจะให้ลดหย่อนในการฝากครรภ์อีก 6 หมื่นบาท/ปี

            การใช้มาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อจูงใจให้คนอยากมีลูกเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศ อย่างไรตามก็ต้องมีมาตรการอื่น ๆ รองรับอีกเช่นกัน ส่วนเรื่องวภาษีที่ลดลงจากมาตรการภาษีดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถคำนวณได้ว่าจะลดมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอยู่กับมาตรการนั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใด นายประสงค์กล่าว

 

อ้างอิง : matichon, prachachat

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.พ. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy