การขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สะดวกและรวดเร็ว
Date : 20/01/2021
สำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินภาษี แล้วไม่สะดวกกับการคืนภาษีแบบเดิมที่ต้องคืนผ่านทางไปรษณีย์หรือเช็คเงินสด

            สำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินภาษี แล้วไม่สะดวกกับการคืนภาษีแบบเดิมที่ต้องคืนผ่านทางไปรษณีย์หรือเช็คเงินสดไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับคืนภาษีช้าอีกต่อไป เพราะในตอนนี้นอกจากทางกรมสรรพากรจะมีช่องทางให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้ว ยังสามารถขอคืนภาษีผ่านการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษี ซึ่งจะทำให้ผู้แจ้งขอคืนภาษีผ่านทางพร้อมเพย์ได้รับเงินเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

            นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ผ่านทาง RD Smart Tax Application ที่ไม่ติดเกณฑ์การตรวจสอบก่อนคืนภาษี และได้ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ จะเป็นผู้เสียภาษีกลุ่มแรกที่ได้รับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์”

            โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรได้เริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีให้ธนาคารแล้ว ซึ่งหากผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ ธนาคารจะนำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีในวันทำการ ถัดไป กรมสรรพากรจึงขอรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้เสียภาษี จะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว”

             สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy