กรมสรรพากรร่วมกับสถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
Date : 20/01/2021
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ชำระภาษีอากร สามารถเลือกชำระผ่านเครื่อง EDC เครื่องรูดเงินสำหรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

          วันนี้กรมสรรพากร เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ชำระภาษีอากร สามารถเลือกชำระผ่านเครื่อง EDC เครื่องรูดเงินสำหรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการชำระภาษีอากร โดยกรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ 2 สถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ในการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนกสนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ในการพัฒนาประเทศไทยของเราไปสู่สังคมไร้เงินสด เหมือนประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี และจีน เป็นต้น

            การเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินของส่วนราชการในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

            โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงการให้บริการใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระเงินภาษีอากรกับธนาคารกรุงไทย โดย นายอภิชาติเจริญเรืองเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มราชการสัมพันธ์ และธนาคารกสิกรไทย นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการรับเงินจากประชาชน

            โดยธนาคารทั้งสองที่ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร จะทำการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการชำระภาษีอากร

            นอกจากนี้รองอธิบดีกรมสรรพากรยังเปิดเผยอีกว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อให้บริการรับชำระภาษีอากรเป็นไปตามโครงการดังกล่าว จะทำให้กรมสรรพากรสามารถขยายการให้บริการได้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ ด้วยการชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างบัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรอื่น ๆ จากเดิมที่ผู้เสียภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เพียง 82 แห่งเท่านั้น ดังนั้นการเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC เป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรที่มุ่งมั่น มอบบริการที่ดี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความพึงใจในการชำระภาษีอากรได้มากที่สุด

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.