กรมสรรพากรให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนอกเวลาราชการถึง 31 มีนาคมนี้
Date : 21/01/2021
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปี

            ใกล้สิ้นสุดแล้วกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2560 สำหรับผู้ที่ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฯ และได้ทำการเสียภาษีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการในระบบด้วยว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากใครยังไม่ได้ทำการยื่นแบบรายการภาษีสามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากร ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น  

             โดยทางกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการขยายเวลาให้บริการรับแบบแสดงรายการฯ และรับชำระภาษี ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ซึ่งจะให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เช่นเดียวกัน ระยะเวลาให้บริการสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 08:30 น. – 19.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) ส่วนวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 08:30 น. – 16.30 น. ส่วนการยื่นแบบแสดงรายการฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือแอปพลิเคชัน RD Smart Tax สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 9 เมายน 2567

              ดังนั้นหากใครยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีควรรีบยื่นฯ ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนด สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สารนิเทศกรมสรรพากร โทร. 1161 เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอย่ารอช้า รีบไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและเสียภาษีให้ถูกต้องกันเถอะ

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy