กรมศุลกากร ยกเลิกมาตรการสำแดงของใช้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศแล้ว
Date : 21/01/2021
กรมศุลกากรได้แก้ไขประกาศกรมศุลกากรฉบับที่ 60/2561 โดยยกเลิกการแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร

            เหล่าคนรักการท่องเที่ยวมีเฮ เที่ยวต่างประเทศสบายใจ เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากรมศุลกากรได้แก้ไขประกาศกรมศุลกากรฉบับที่ 60/2561 โดยยกเลิกการแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้ระบุว่าเนื้อหาแบบเดิมทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงได้มีการยกเลิกเรื่องดังกล่าวออกไป

            โดยในประกาศกรมศุลกากรฉบับที่ 60/2561 ได้ระบุไว้ว่าผู้โดยสารที่นำของติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยาน เช่น โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูปและอื่น ๆ  จะต้องนำมาแจ้งต่อพนักงานกรมศุลกากรด้วย

            นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้กล่าวว่า “เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว จึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ เพื่อทำการยกเลิกการประกาศฉบับเดิม แล้วหลังจากนั้นจะมีการประกาศอีกครั้ง โดยใช้ถ้อยคำที่สามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น”

            โดยของใช้ที่นำติดตัวจะต้องเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถนำติดตัวออกไปต่างประเทศได้ ส่วนของที่ซื้อมาจากต่างประเทศแล้วจะนำติดตัวเข้าประเทศด้วยยังคงใช้การบังคับแบบเดิมคือต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน ถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีราคาเกินที่กำหนด ผู้นำเข้ามาจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าตามกฎหมาย

            โดยส่วนใหญ่แล้วการตรวจสอบของต่าง ๆ ของกรมศุลกากรจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรับจ้างขนสินค้า รับหิ้วสินค้า รับพรีออเดอร์ และกลุ่มคนที่พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากสินค้าของกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้นำเข้ามาเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือของฝาก แต่นำเข้ามาเพื่อทำการค้าขาย ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก

 

Source : กรมศุลกากร และไทยรัฐ

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy