กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Date : 21/01/2021
หลังจากที่หมดเขตยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม และในออนไลน์เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา

หลังจากที่หมดเขตยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม และในออนไลน์เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในตอนนี้ก็ถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรได้มีการออกแจ้งเตือนว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามแบบดังนี้

  • ภ.ง.ด.50 : สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทสไทย หรือต่างประเทศ
  • ภ.ง.ด.52 : สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและดำเนินกิจการ รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการดำเนินกิจการขนส่งผ่านประเทศ ๆ  
  • ภ.ง.ด.55 : สำหรับมูลนิธิ หรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ โดยไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคมที่ทางรัฐมนตรีประกาศ

กรณีพร้อมชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการ ยื่นแบบฯ ตรงกับวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และหากพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy