กรมสรรพากร ชี้แจงการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Date : 21/01/2021
หลังจากมีผู้เสียภาษีบางรายได้รับ E-mail จากผู้แอบอ้างเป็นกรมสรรพากร

           หลังจากมีผู้เสียภาษีบางรายได้รับ E-mail จากผู้แอบอ้างเป็นกรมสรรพากร ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2560 เพิ่มเติม โดยในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้มีใจความว่า ขอให้ผู้เสียภาษีส่งหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียภาษี และทำการนำส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ www.e-revenue.go.th นอกจากนี้ยังให้ผู้เสียภาษีกรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย

           ทางกรมสรรพากรจึงออกชี้แจงว่า “ในกรณีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีเพิ่มเติมในลักษณะดังกล่าว กรมสรรพากรไม่มีนโยบายการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากผู้เสียภาษีแต่อย่างใด และหากทางกรมสรรพากรจะดำเนินการขอหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษี ทางกรมสรรพากรจะกำหนดให้ผู้เสียภาษีนำส่งหลักฐานผ่าน 4 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

  • ทางโทรสาร
  • ทางไปรษณีย์
  • ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งมีอยู่เว็บไซต์เดียวนั่นก็คือ www.rd.go.th และจะใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานสรรพากร ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

           ดังนั้นหากผู้เสียภาษีท่านใดได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail ขอให้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีในลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ หรือสำนักงานพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy