เรื่องน่ารู้ก่อนยื่นภาษี : เงินหรือรางวัลที่ได้จากการชิงโชค ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?
Date : 22/01/2021
การชิงโชคยังคงเป็นกิจกรรมที่เรียกความสนใจกับผู้คนได้เสมอ โดยเฉพาะกับรางวัลที่เป็นเงิน มักจะได้รับความสในใจเป็นพิเศษ เพราะทุกคนต้องการเงินหรือรางวัลเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้

            การชิงโชคยังคงเป็นกิจกรรมที่เรียกความสนใจกับผู้คนได้เสมอ โดยเฉพาะกับรางวัลที่เป็นเงิน มักจะได้รับความสในใจเป็นพิเศษ เพราะทุกคนต้องการเงินหรือรางวัลเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ ดังนั้นทุก ๆ ปีบริษัทต่าง ๆ จึงคิดกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมา โดยการชิงโชคหรือลุ้นรางวัลใหญ่ ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่รักการชิงรางวัลแบบนี้ต้องรู้ด้วยว่าเงินหรือรางวัลเหล่านั้นต้องเสียภาษีหรือไม่

            ก่อนอื่นหลายคนอาจยังไม่รู้และไม่ได้สนใจการเสียภาษีของเงินและรางวัล เพราะคิดว่าเป็นเพียงของที่ชิงโชคมาไม่ได้เป็นรายได้ที่ตัวเองได้เป็นประจำ แต่เราต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคุณคิดผิด เพราะว่ารางวัลที่เราได้มาถือเป็นเงินได้พึงประเมิน เป็นรายได้ที่เราได้รับตามประมวลรัษฎากร แล้วคุณรู้ไหม? ทำไมรางวัลถือเป็นเงินได้พึงประเมิน นั่นก็เพราะว่า....

เงินได้พึงประเมินมีอะไรบ้าง

- เงิน

- ทรัพย์สินที่สามารถนำมาคิดคำนวณเป็นเงินได้ (รางวัลส่วนใหญ่สามารถคิดคำนวณได้)

- สิทธิประโยชน์ที่สามารถนำมาคิดคำนวณเป็นเงินได้

- เงินค่าภาษีอากรที่คนอื่นจ่ายแทนเรา

- เครดิตภาษีที่ทางกฎหมายกำหนด

            ดังนั้นหากรางวัลที่ได้เป็นเงิน หรือทรัพย์สินที่สามารถตีเป็นจำนวนเงินได้ ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ซึ่งผู้ได้รับจะต้องทำการเสียภาษี และถ้าหากได้รับในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายนด้วย เนื่องจากเป็นรายได้พิเศษที่ไม่ใช่เงินเดือน และต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมยื่นภาษีอีกครั้งในแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ซึ่งจะยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

 

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.