เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา ไปจดทะเบียนนิติบุคคลดีหรือไม่ ?
Date : 22/01/2021
หากใครที่กำลังลังเลว่า จะเปลี่ยนจากจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ไปเป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนบริษัทนั้นดีหรือไม่ เราอาจไม่สามารถตอบได้ เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง

           หากใครที่กำลังลังเลว่า จะเปลี่ยนจากจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ไปเป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนบริษัทนั้นดีหรือไม่ เราอาจไม่สามารถตอบได้ เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง ถ้าหากธุรกิจใดที่คิดว่าการประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดานั้นไม่เหมาะกับลักษณะของกิจการของตนเอง สามารถจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลได้ ซึ่งเราขอแนะนำให้รีบจดภายใน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลก่อนสิ้นปีนี้?

            เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งได้ขยายเวลาจนถึง 30 ธันวาคมนี้เท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าวมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจที่แปลงสภาพจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคลอีกด้วย ดังต่อไปนี้

  • สิทธิประโยชน์ เพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดาหันมาจดทะเบียนนิติบุคคล ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เมื่อมีการโอนทรัพย์สิน แถมยังได้ลดค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือเพียง 0.01% เท่านั้น
  • ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
  • ค่าทำบัญชี สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน
  • ค่าสอบบัญชี สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน

            สำหรับใครที่คิดว่าธุรกิจของตนเองมีศักยภาพที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลได้ ให้รีบไปจดทะเบียนบริษัทก่อนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุเสียก่อน อย่าลืมว่า มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ขยายเวลาถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้น!!

 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.