แพ้วัคซีนโควิด 19 เยียวยาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
Date : 11/06/2021
เปิดเยียวยาสำหรับผู้แพ้วัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19

        สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตยังมีทุก ๆ วัน เนื่องจากมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และในขณะนี้ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังต้องการวัคซีนมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตขอประชาชนภายในประเทศ ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งจัดหาวัคซีนให้พอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งยี่ห้อของวัคซีนแต่ละก็มีผลกระทบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ดังนั้นจึงได้มีการเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด

        ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ออกประกาศให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19  โดยครอบคลุมทั้งผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนี้ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

อัตราการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้

  • กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง เยียวยาไม่เกิน 1 แสนบาท
  • กรณีอวัยวะ-พิการ เยียวยาไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • กรณีเสียชีวิต-ทุพพลภาพถาวร เยียวยาไม่เกิน 4 แสนบาท

        นพ.จเด็จ ธรรมรัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในกรณีที่มีอาการข้างเคียงชั่วคราว แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายเจ็บป่วยต่อเนื่องหรือไม่ ให้ทำการยื่นคำร้องเข้าไปที่ 3 ช่องทางก่อน อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจไปเอง ได้แก่ โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ได้รับวัคซีนคิด-19, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำนักงาน สปสช. ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ

        อาการส่วนใหญ่ที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเป็นอาการชา บางคนชา 1 วัน บางคนชาเป็นเดือน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งทาง สปสช. มีผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาให้ ดังนั้นใครที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว เกิดมีอาการก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับพิจารณาขอค่าเยียวยาได้ ท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้รับผลกระทบจะดีที่สุด อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก่อนไปฉีดให้ดีนะคะ

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.