เช็ก สำนักประกันสังคมเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 เริ่มโอนเข้าบัญชีแล้ว
Date : 05/08/2021
โอนเงินเยียวยาจะเริ่มถยอยโอนเงินจำนวน 2,500 บาทให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2564

        หลังจากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินเยียวยาจากสำนักประกันสังคมไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ประกันตนบางหลายที่ยังไม่ได้รับเช่นกัน ทั้งนี้ทางสำนักประกันสังคมได้ออกประกาศ่า การโอนเงินเยียวยาจะเริ่มถยอยโอนเงินจำนวน 2,500 บาทให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2564 ขอให้ผู้ประกันตนรอก่อน เพราะสำนักประกันสังคมสามารถโอนให้กับผู้ประกันตนได้วันละ 1 ล้านบัญชี เนื่องจากมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 2.87 ล้านคน

        โดยการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทางสำนักประกันสังคมจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ฉะนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจเช็กยอดเงินได้ทางบัญชีที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้

        การโอนเงินเยียวยาในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ทางสำนักประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิดให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา ซึ่งต้องทำงานในกลุ่มกิจการ 9 กลุ่มธกิจการที่ทางประกันสังคมจะเยียวยาเท่านั้น ได้แก่ก่อสร้าง, ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ, การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์, การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

        ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค. 2564

โดยการโอนเงินเยียวยา จะทำการโอนตามลำดับเลขที่บัตรประชาชน โดยมีรายละเอียดการโอนเงินให้กับผู้ประกันตน ดังนี้

  • วันที่ 4 ส.ค. 2564

       โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนหมายเลข 1024200112971 – 1620400023507

  • วันที่ 5 ส.ค. 2564

       โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนหมายเลข 1620400023965 – 3460700773038

  • วันที่ 6 ส.ค. 2564

       โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนหมายเลข 3460700774417 – 8960900002244

       

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.